(Epi)(Hypo)cykloidy


Cykloidy

cykloida teorie

cykloida teorie

Nakonec všechny tři typy cykloid v barvách.

cykloidy-graf


Epicykloidy

Speciálním případem epicykloid jsou kardioidy. které jsou zadány jednoduchými funkcemi, ale pozor, jsme v polárních souřadnicích.

obrazek=srdcovky

Takhle je převede Gnuplot do zdroje (trochu jsem dodala barev) pro LaTex.

A nyní trochu podrobněji

epicykloida-teorie

V následujících obrázcích máte několik epicykloid pro různé hodnoty parametrů a, b (poloměr pevné a kutálející se kružnice).
Pevná kružnice je vždy modrá, ta, co se kutálí, je žlutá.

epicykloida-graf

epicykloida-graf

epicykloida-graf

epicykloida-graf

epicykloida-graf

epicykloida-graf

epicykloida-graf

Tohle je též epicykloida (tj. jediná křivka -- stačí vhodně zvolit hodnoty a, b), jen trochu víc obarvená. Kutálející se kružnice zde chybí.

epicykloida-graf


Hypocykloidy

hypocykloida-teorie

hypocykloida-graf

Takhle to dopadne, je-li poloměr pevné kružnice menší než poloměr kutálející se kružnice.

hypocykloida-graf

Když se spojí do jednoho obrázku epicykloida a hypocykloida a trochu se to přibarví, může vzniknout třeba následující obrázek.

epihypocykloida-graf


Stránka byla vytvořena pomocí programu Gnuplot, LaTeX, MetaPost a GVim. Operační systém -- GNU/Linux.

Zpět na hlavní stránku