II. ročník

První test bude začátkem října.

Témata:

  • shodná a podobná zobrazení
  • -- posunutí
  • -- osová a středová souměrnost
  • -- otočení
  • -- stejnolehlost

Příklady k procvičení
ve formátu pdf

 

Kuželosečky. Stručně zpracované, ke stažení v pdf.

Vzdálenosti. Stručně zpracované, ke stažení v pdf.

Některé zajímavé křivky i s jejich rovnicemi část I a část II.


Kontakt na autora


Zpět na úvod


Stránky budou přestěhované na adresu v odkazu. Prosím, opravte si na: http://dagles.klenot.cz/rihova/

Tak moji milí,

zde máte plán toho, co nás letos v matematice čeká a nejspíš nemine. Ale pozor; změna plánu vyhrazena. Na konci najdete seznam doporučené literatury; každá knížka je uvedena zkratkou, kterou budu používat v odkazech.

Matematika II.

Planimetrie ( 10 hod. )

Shodná a podobná zobrazení -
posunutí, otočení,
osová a středová souměrnost,
stejnolehlost.

obrázek-dávejte dobrý pozor!

Opakování (4 hod.)
úpravy algebraických výrazů,
rovnice, nerovnice.

Funkce (60 hod.)
kartézský součin, zobrazení,
pojem funkce, def. obor, obor hodnot, graf, vlastnosti,
lineární, kvadratická, lineární lomená, mocninná fce,
inverzní, složená fce, fce s absolutní hodnotou,
druhá a třetí odmocnina, úpravy výrazů s odmocninami,
definice n-té odmocniny,
mocniny s racionálním a reálným exponentem,
exponenciální, logaritmická fce, věty o logaritmech,
exponenciální a logaritmické rovnice.

Goniometrie (35 hod.)
úhel, funkce sinus, kosinus, tangens, kotangens, grafy,
vztahy mezi goniometrickými funkcemi, graf složené fce,
součtové vzorce, dvojnásobný a poloviční úhel,
goniometrické rovnice,
sinová a kosinová věta, užití.

Stereometrie ( 35 hod.) obrázek-učte se pilně!
základní pojmy, polohové vlastnosti,
vzájemná poloha dvou přímek, přímky a roviny, dvou a tří rovin,
volné rovnoběžné promítání,
rovinné řezy těles, průnik přímky a tělesa,
metrické vztahy v prostoru,
kolmost přímek a rovin, vzdálenosti,
objemy a povrchy těles.

Písemné práce (8 hod.) : listopad, leden, duben, červen.

Literatura
[GON]  Odvárko, O.: Goniometrie. Praha, Prometheus, 2002
[RON]  Charvát, J., Zhouf, J., Boček, L.: Rovnice a nerovnice. Praha, Prometheus, 2003
[PLA]  Pomykalová, E.: Planimetrie. Praha, Prometheus, 2003
[STE]  Pomykalová, E.: Stereometrie. Praha, Prometheus, 2002
[FCE]  Odvárko, O.: Funkce. Praha, Prometheus, 2002