IV. ročník

První test bude začátkem října.

Témata:

  • nerovnice
  • grafy funkcí (i s absolutní hodnotou)
  • -kvadratická
  • -lineární lomená
  • spojitost funkce

Příklady k procvičení
ve formátu pdf

 

Kuželosečky. Stručně zpracované, ke stažení v pdf.

Vzdálenosti. Stručně zpracované, ke stažení v pdf.

Některé zajímavé křivky i s jejich rovnicemi část I a část II.


Kontakt na autora


Zpět na úvod


Stránky budou přestěhované na adresu v odkazu. Prosím, opravte si na: http://dagles.klenot.cz/rihova/

Tak moji milí,

zde máte plán toho, co nás letos v matematice čeká a nejspíš nemine. Ale pozor; změna plánu vyhrazena. Na konci najdete seznam doporučené literatury; každá knížka je uvedena zkratkou, kterou budu používat v odkazech.

Matematika IV.

Diferenciální počet ( 38 hod. )
elementární funkce, definice, vlastnosti, grafy,
limita, spojitost funkce,
derivace, věty o derivacích,
monotónnost, extrémy, průběh funkce.

obrázek-dávejte dobrý pozor!

Integrální počet (20 hod.)
primitivní funkce,
určitý integrál,
obsahy obrazců, objemy těles,
fyzikální aplikace.

Komplexní čísla (20 hod.)
sčítání, násobení,
algebraický, goniometrický tvar,
Mivreova věta,
binomické, kvadratické rovnice.

Pravděpodobnost a statistika (12 hod.)
vlastnosti pravděpodobnosti, sčítání, násobení pravděpodobností,
Bernoulliovo schéma,
základní statistické pojmy.

obrázek-učte se pilně!

Systemizace a upevňování poznatků (24 hod.)

Písemné práce (6 hod.) : listopad, leden, březen.

Literatura
[DIF]  Hrubý, D., Kubát, J.: Diferenciální a integrální počet. Praha, Prometheus, 2003
[KOM]  Calda, E.: Komplexní čísla. Praha, Prometheus, 2003
[KPS]  Calda, E., Dupač, V.: Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika. Praha, Prometheus, 2001